CO DĚLÁME JINAK?

Poradenství je služba

Rozdíl je v přístupu ke klientovi. Zaměřujeme se na splnění jeho cílů při přesně odpovídajícím zajištění.

Jak poznat dobrého poradce?

ČEMU VĚŘÍM

Můj pohled na partnerství s klientem

"Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, skutečností zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, není-li bohatý. Nikdo nemůže rozvinout svůj talent nebo duši, pokud nemá spoustu peněz, neboť k rozvoji duše a vyvinutí talentu musí používat mnoho věcí, které nemůže získat, jestliže nemá peníze, aby si je mohl koupit."

W. D. Wattles

Dáme-li stranou absolutní prioritu - zdraví, nejvíce řešíme peníze. A primární odpověď je prostá – „Buď je máte nebo nemáte.“

Při spolupráci s klienty zaměřujeme na dvě základní oblasti. Primární pro naši práci je navýšení bohatství a majetku klienta. Ale stejnou pozornost věnujeme i jeho zajištění na nepředvídatelné, fatální krizové události životního nebo majetkového charakteru. Důraz klademe na podrobnou analýzu ekonomické situace klienta a rizika, která ji mohou narušit. Na základě přesných dat poté spoluvytváříme s klienty cestu k jejich finanční nezávislosti.

To je pozice pro skvělého poradce – pomáhat, sloužit a zároveň zvyšovat jejich finanční gramotnost. Směrovat je k finanční nezávislosti.

KDO JE SKVĚLÝ FINANČNÍ PORADCE?

A jak ho poznáte?

Dobrého poradce poznáte podle toho, že pomůže Vám stát se bohatým člověkem. Nastaví s vámi a kontroluje cestu k vaší finanční svobodě.

Poznáte to od první informativní schůzky, protože dobrý poradce postupuje podle několika jednoduchých pravidel:

 • Sestaví s Vámi Váš finanční plán.
  Analyzuje Vaši současnou situaci, upozorní Vás na Vaše slabá a silná místa.
  Při sestavování plánu bude vycházet z Vašich cílů.
 • Vyřeší Vaše pojištění – čím více je Vaše finanční pozice slabá, tím více potřebujete pojištění a opačně.
 • Pomůže Vám nastavit plán, jak se zbavit špatných dluhů.
 • Doporučí Vám dlouhodobé investice a tvorbu Vašeho bohatství podle Vašich možností a představ.
 • Pomůže Vám vytvořit si krátkodobé (operativní) a střednědobé životní rezervy.
 • Pomůže Vám správně nastavit diverzifikaci Vašeho portfolia.
 • Mluví s Vámi vždy na rovinu, nezatajuje nepříjemné věci nebo omezení produktů. Pokud nezná odpověď na Vaši otázku, přizná to a odpověď zjistí.
 • Vždy Vám zvedne telefon nebo odpoví na e-mail.
 • Navštěvuje Vás přesně podle domluvené frekvence následných schůzek, kde společně vyhodnocujete, jestli se pohybujete směrem k naplnění Vašich cílů.
 • Své umění nasměřuje ne k maximálnímu zisku, ale k tomu, že nesmí klientovi prodělat peníze.
 • Svou přidanou hodnotu pro klienta dokáže matematicky vyjádřit
Pokud je přesně takový Váš poradce, blahopřeji Vám.
Pokud takového nemáte, je čas udělat změnu.
Jde přece o peníze a ty máme v žebříčku hodnot hodně vysoko.

CO JE MÝM POSLÁNÍM PŘI PRÁCI S KLIENTY?

Navýšit kredit finančnímu poradenství a zvýšit povědomí o finanční gramotnosti

Poskytovat klientům co nejlépe proškolené, vzdělané poradce. Jejichž nejvyšší prioritou je spokojenost a úspěch klienta

Využívat komplexní přístup ke klientům s důrazem na bohatnutí, cestu k finanční nezávislosti při adekvátním zajištění


EVOLUCE FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

Každý klient je zodpovědný za svoji ekonomickou situaci, ale bohužel ne každý poradce je zodpovědný ve své profesi.
Nikdy se nenechte oklamat hezkými řečičkami. Podle výše uvedených pravidel je snadné odhalit, jestli se váš poradce evolučně vyvinul nebo ještě ne.
Pokud ustrnul ve fázi 1.0. nebo 2.0., vyměňte ho – jde přece jen o vaše peníze!
Ozvěte se
Nechte nám zde kontakt, ozveme se Vám a domluvíme si nezávaznou schůzku.

SNAŽŠÍ, NEŽ SE ZDÁ

V jedné minutě vše, co potřebujete vědět o světě peněz
Image Lightbox

Příjmy, výdaje, majetek

Image Lightbox

Šetřit nebo investovat?

Image Lightbox

3 typy výdajů

Zajímáte se o spolupráci?

Ozvěte se a domluvíme si nezávaznou informativní schůzku.

jansky@jirijansky.cz | +420 777 677 719